Çocuk Alerji Bilim Dalı


Alerji bölümünde çocuklarda bronşiyal astım (allerjik ve allerjik olmayan), allerjik rinit (allerjik nezle), besin, ilaç ve deriallerjileri başta olmak üzere tüm allerjik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik eğitim ve hasta hizmeti verilmektedir.
Çocukluk çağı astımı (allerjik ve allerjik olmayan)
Çocukluk alerjik rinit (burun allerjisi)
Çocukluk çağı göz allerjileri
Çocuklarda besin allerjileri
Çocuklarda kronik öksürük
Çocuklarda arı allerjileri
Çocukluk çağında görülen egzema ve atopik dermatit
Çocukluk çağında görülen ürtiker ve anjiyoödem
Çocuklarda görülen diğer kronik akciğer hastalıkları (bronşiektazi, bronşiolitis obliterans, primer silyer diskinezi ve interstisyel akciğer hastalıkları)
Çocuklarda hırıltı (wheezing infant)
Çocuklarda Tüberküloz
Kistik Fibrozis

Sık enfeksiyon geçiren çocuklar
Alerjik hastalıkların tanısında hastanın herhangi bir allerjene duyarlı olup olmadığını tayini için deri testleri (epikutan, intradermal ve yama deri testleri) ile kanda allerji saptama yöntemleri (total IgE ve spesifik IgE) yapılmaktadır. Deri testleri 3 ay üzerindeki bütün çocuklara yapılabilmektedir.
Hastalara solunum fonksiyon testleri, reverzibilite testi ve egzersiz provakasyon testi uygulanmaktadır.
Ayrıca besin veya ilaç allerjisi şüphesi olan hastalarda ilaç veya besinlerle karşılaşma (provakasyon) testleri ünitemizde gerçekleştirilmektedir.
Penisilin, lokal anestetik ilaçlar ve diğer ilaç grupları ile allerjik reaksiyon tanımlayan hastalara ilaçlar ile deri testleri yapılmakta, kullanımı zorunlu ilaçlarda ise hastalar servise yatırılarak desensitizasyon (duyarsızlaştırma) protokolü uygulanmaktadır.
Halk arasında “aşı tedavisi” olarak bilinen immünoterapi, başta allerjik rinit, arı allerjisi olmak üzere ve belirli özellikleri taşıyan astımlı hastalara standardize antijenler kullanılarak uygulanmaktadır.

İletişim


424-2333555 - 2352 (Poliklinik)

Doktorlarımız

  • Prof.Dr.Mehmet KILIÇ