Gastroentoloji Bilim Dalı


Bilim dalımızın 4’ü yoğun bakım olmak üzere toplam yatak sayısı 39’dur. Ayrıca ortalama günde 75 hastanın ayaktan muayene ve tedavisinin yapıldığı gastroenteroloji polikliniğimiz vardır.

Bilim Dalımızın;
Gastrointestinal Sistem Endoskopi Ünitesinde
Diagnostik endoskopi,
ERCP,
Rektoskopi,
Kolonoskopi,
Endosonografi,
24 saatlik pH-metre,
Hepatobiliyer USG,
Karaciğer biyopsisi
gibi işlemler yapılmaktadır.
Bilim Dalımızda, girişimsel endoskopik işlemlerden üst gastrointestinal sistem kanamalarına endoskopik tedavi, varis kanamalarına yönelik bant ligasyonu uygulamaları, perkütan endoskopik gastrostomi işlemi, gastrik ve kolon poliplerinin endoskopik yolla çıkarılması işlemi, erken mide kanserinin endoskopik yolla tedavisi, Sindirim sistemi darlıklarının endoskopik yolla genişletilmesi, stent takılması işlemleri yapılmaktadır.
ERCP ünitemizde safra yolu ve pankreas hastalıklarının teşhisi yapılmaktadır. Safra yolu tıkanıkları oluşturan taşlar bu yöntemle çıkarılmakta, tümöral hastalıklarında safranın barsağa akabilmesi için stent yerleştirilmesi işlemleri yapılmaktadır.
Gastrointestinal sistemin motor bozukluklarını inceleyen motilite ünitemizde bulunmaktadır.İletişim


424-2333555 - 2414

Doktorlarımız

  • Prof.Dr.İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU

  • Prof.Dr.Mehmet Yalnız

  • Doç.Dr.Ulvi DEMİREL

  • Doç.Dr.Abdurahman ŞAHİN