Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı


Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İç hastalıklarının bir alt dalı olup, kanserli hastaların bu açıdan takip ve tedavisini yapar. Diğer klinikler tarafından kanser tanısı konulmuş hastaların multidisipliner (cerrahi branşlar, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji, radyoloji, girişimsel radyoloji, patoloji, algoloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon vb.) olarak tedavilerinin planlanmasında ve bu plan çerçevesinde tedavilerinin yönetilmesini sağlar. Cerrahi ve radyoterapiden sonra da bu hastaların bakımlarını üstlenir. Kliniğimiz 22 yatak kapasitesine sahip modern bir servistir. Kliniğimizde 20-30 hastanın ayaktan kemoterapisinin verilebileceği ve çeşitli bakımlarının yapılabileceği 4 odalı " ONKOLOJİ GÜNDÜZ TEDAVİ ÜNİTESİ" bulunmaktadır.

Kliniğimizde,
Prostat Kanseri,Meme Kanseri, Akciğer Kanseri, Kolon Kanseri, Rektum Kanseri, Mide Kanseri, başta olmak üzere tüm solid organ kanser hastalıklarının tedavi ve takipleri.
Kemoterapi Tedavileri ve palyatif bakımları yapılmaktadır.
Kalıcı venöz takılması
Hastaların rutin bakımları yapılmaktadır.

İletişim


424-2333555 - 1326 (Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2462 (Klinik Sekreterliği)