Yeni Doğan Bilim Dalı


Kliniğimiz Elazığ ili, ilçeleri ve çevre şehirlerin ihtiyaçlarını önemli oranda karşılayan yılda yaklaşık 1000 kadar yenidoğan hastaya yatarak tedavi veren dinamik bir yenidoğan yoğun bakım ünitesidir. 16 yılı aşan süredir hizmet veren kliniğimiz 2011 yılında yenilenen koşulları ile 16 mekanik ventilatör ve 34 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlamıştır. 2014 yılında yapılan projeler ve hizmetler sonucu ventilatör sayısı 26’ya ve hasta kapasitesi 47’ye arttırılarak; mevcut koşulları ile eksiksiz, çağdaş neonatoloji hizmet anlayışına ulaşmıştır.
Ünitemiz hastanemizin yatan hasta bloğu 3. Katında yaklaşık 1000 m2 alana sahip ve diğer çocuk kliniği yan dal branşlarıyla entegre hizmet vermektedir. Giriş kapısının yanına açılan asansörü ile ameliyathaneler ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği ile kolay ulaşım içindedir. Böylece gerek normal doğum, gerekse yüksek riskli gebeliklerden doğacak yeni doğanlara neonatoloji ekibinin anında müdahale etmesi ve Neonatoloji Ünitesine hızlı transferleri sağlanmış oldu.
Yenidoğan yoğun bakım ünitemiz tüm dünyada kullanılan teknolojik altyapıya sahiptir ve bu konuda var olan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Solunum yetmezliğinde destek amaçlı kullanılan mekanik ventilatörler, HFO cihazları, doğumda oksijensiz kalan hastalara uygulanan ve etkinliğikanıtlanmış tek tedavi yöntemi olan soğutma uygulaması için kullanılan cihazlar, akciğer damarlarında basınç yükselmesi görülen ciddi akciğer ve kalp hastalığı olan bebeklere nitrik oksit vermek için kullanılan cihazlar, beyin dalgalarını ölçmek için kullanılan cihazlar ünitemizde mevcuttur.
Hastalarımızın büyük bir çoğunluğunu doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan ve erken doğmuş bebekler oluşturmakta ancak zamanında doğmuş ve yoğun bakım ihtiyacı olan bebeklerde ünitemizde izlenmektedir. Taburcu edilen bebekler, yenidoğan polikliniğimizde büyüme ve gelişme açısından takip edilmekte, aşıları takip edilmekte, problem saptanırsa tedavileri planlanmakta, gereken öneriler verilmektedir. Prematüre bebeklerde sık ve ciddi olarak solunum problemlerine yol açan RSV isimli virüse karşı koruyucu tedavi gerekli görülen prematüre bebeklerde uygulanmaktadır.
Çocuk Cerrahi kliniğince tüm pediatrik cerrahi işlemler (atrezi, herni, perforasyon, pnömotoraks operasyonları gibi) başarı ile gerçekleştirilmektedir. Yenidoğan ünitelerinin sterilizasyon ünitesi, küvöz temizlik ve bakım alanları, personel dahil olmak üzere özel olarak ayrılmış olup tüm sterilizasyon ve dezenfeksiyon basamakları bizzat Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yerinde takip edilmektedir.
Kliniğimizde 2013 yılında ağızdan beslenmesi yeterli olmayan prematür ve miad yenidoğanlar için hizmet veren TPN ünitesi kurulmuştur. Bu birimde tüm numuneler günlük olarak hazırlanmakta ve hastaya özel etiketlendirilmektedir. Her gün rutin mikrobiyolojik analizleri düzenli ve periyodik partikül sayımları ile ünite enfeksiyon yönünden sıkı denetim altında tutulmaktadır. Ayrıca bu birimimiz çevre hastanelerin ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.
Yenidoğan bölümünde kullanılan ilaçların tümü clean room da sulandırılıp, azaltılarak ve paketlenerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. Uzman Çocuk Kardiyologları aracılığıyla hasta başı portabl EKO hizmeti ve lüzum halinde anne karnında bakılan fetal EKO yardımıyla tanı alan riskli yenidoğanların takibi yapılmaktadır.
Yenidoğan ve özellikle prematür bebeklerin önemli sağlık sorunlarından olan işitme bozuklukları ve prematür retinopatisinin erken tanı ve tedavilerinin hızla başlanması ileride ortaya çıkabilecek ciddi sağlık sorunlarını engellemede önemlidir. Bu konuda uzman göz hekimleri ve odyometristler aracılığıyla hasta başı ya da küvöz içi hizmet verilmektedir.

Yenidoğan Bilim Dalında Verilen Hizmetler

Poliklinik Hizmetleri:
Haftanın her mesai günü saat 8.30 - 16.30 arasında yenidoğan bebekler, prematüre bebek ve term riskli bebeklerin ayaktan takibi, beslenme ve Anne sütü eğitimi.

Klinik Hizmetleri:
Hastaneye yatırılarak tetkik ve tedavi edilmesi gereken hastalar Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenmektedir.

Yaşamın ilk ayını kapsayan yenidoğan dönemi insan yaşamının en hassas ve dinamik evresidir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; her yıl 7.1 milyon perinatal ölüm olmakta, bunların 3.5 milyonu doğumdan sonraki ilk 28 günde ve % 75’i de ilk 7 günde gerçekleşmektedir. Bilinmektedir ki, tüm bebek ölümlerinin dörtte üçü önlenebilir nedenler, hastalıklar ya da eksikliklerden dolayı meydana gelmektedir. Neonatal (yenidoğan dönemi) ölümlerin azaltılmasında özellikle doğum öncesi izlemlerde riskli olduğu belirlenen bebeklerin 3.düzey bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır. Yenidoğan Kliniği hem hastanemiz Kadın Doğum Servisi’nde doğan hem de dış merkezden gönderilen yenidoğan bebeklere hizmet veren 3. düzey bir referans merkez olarak çalışmaktadır. Yenidoğan Kliniği ekibi olarak amacımız, zamanından önce dünyaya gözlerini açmak zorunda kalan prematüre bebekleri veya zamanında doğan hasta bebekleri en sağlıklı biçimde hayata kazandırmak ve onlara kaliteli bir hizmet sunmaktır.

Teknik Donanım
• Toplam 47 küvöz ile her hastaya tam monitörizasyon olanağı (EKG, solunum, pulse oximetre, invazif ve noninvazif kan basıncı ölçebilen monitörler)
• 3. ve 2.düzey yoğun bakım hastalarına en son geilşmiş yöntemleri kullanabilen, yüksek frekanslı ventilasyon dahil, 26 adet solunum cihazı ile solunum desteği olanağı,
• 12 adet izolasyon odası
• 6 adet radyant ısıtıcılı açık yatak
• İnhale Nitrik Oksit uygulama olanağı
• Hipotermi Cihazı
• Portable röntgen cihazı
• Hasta başında Ekokardiyografi ve fonksiyonel ekokardiyografi
• EEG
• Fototerapi
• Deriden bilirubin ölçümü
• Servis içi laboratuar
• Solunum, dolaşım ve kan gazlarının takibi
• Kantitatif ultrasonografi ile kemik dansitometre

Ünitede Yapılan Tıbbi İşlemler :
• Fakültemiz Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı'nda dünyaya gelen tüm doğumlarda bebeğe ilk müdahalenin yapılması, doğum sonrası günlük takipleri,
• Fakültemize dışarıdan sevk edilen bebeklerin sorunlarına yönelik tüm girişimler,
• Solunum, dolaşım gibi vital bulgular ve kan gazlarının takibi
• Radiant ısıtıcı altında yoğun bakım takibi ve girişimleri,
• Solunum sorunları olan ve solunum desteğine gereksinimi olan yenidoğanlara solunum cihazı ile solunum desteği,
• Hiperbilirubinemisi olan vakalarda fototerapi uygulanması ve gerekirse kan değişimi uygulaması
• Sepsis ve yenidoğan enfeksiyonlarına optimum şekilde yaklaşım,
• Prematürite sorunlarının giderilmesi, bakımı ve uzun dönem takibi,
• Postmatürite sorunlarının giderilmesi, bakımı ve uzun dönemi takibi,
• Neonatal resüsitasyon uygulaması ve eğitimi
• Umbilikal kateter takılması
• Lomber ponksiyon,
• Yardımlı solunum (ambu, endotrakeal entübasyon, solunum cihazı),
• Riskli yenidoğanların oral, nasogastrik ve parenteral yolla beslenmesi,
• Günlük takiplerde oldukça sık gereksinim duyulan kan şekeri, bilirubin, hematokrit, formül, periferik kan yayması, tam idrar tetkiki gibi servis bünyesinde yapılan laboratuvar tetkikleri

Destek Hizmetleri
• Anne bebek uyum odaları
• Süt sağma odası
• Süt ve mama hazırlama odası
• Tam otomatik Total parenteral beslenme ünitesi
• Gerekli tüm biyokimyasal, mikrobiyolojik ve hormonal tetkikler
• Transport için ventilatör, özel kuvöz ve monitör
• İşitme tarama ünitesi
• Doğumhaneye tek asansör ile ulaşım

Hastanemiz bünyesinde bulunan pediatrik cerrahi merkezi ile çocuk yan dal hekimleri gerekirse 24 saat sürekli ünitemize destek vermektedir.

İletişim


424-2333555 - 2306 (Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2323 (Klinik Sekreterliği)

Doktorlarımız

  • Prof.Dr.Erdal Taşkın

  • Prof.Dr.Mustafa AYDIN