Algoloji Bilim Dalı


Ülkemizde birkaç Algoloji (Ağrı Tedavi Merkezi) kliniğinden biri olan kliniğimizde kanser ve kanser dışı tüm vücut ağrılarının teşhis ve tedavisi modern tıbbın gerektirdiği en son teknolojik gelişmelere uygun olarak yapılmakta ve bölgemizde tek olma özelliğini göstermektedir. Algoloji Bilim Dalında 1 profesör, 2 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Poliklinik hizmetlerinin yanında 19 yataklı klinikte; Baş ağrıları, Yüz ağrıları-nevraljiler, Omuz-kol ağrıları, Sırt ağrıları, Bel-bacak ağrıları, Damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, Kanser ağrıları, Nedeni bilinmeyen ağrılar gibi ağrılar tedavi edilebilmektedir.

Kullanılan Ağrı Tedavi Yöntemleri:

Boyun bölgesinden kaynaklanan ağrıların tedavisi (boyun fıtığı, boyun kas ağrıları gibi), omuz ve sırt ağrılarının tedavisi (kas ve eklem hastalıkları) epidural kateter yoluyla tedavi, TENS, lazer, tetik nokta enjeksiyonu ve hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemleriyle tedavi,
Karın, bel ve bacak bölgesindeki herpes zoster (gece yanığı) sonrası oluşan şiddetli ağrıların tedavisi, TENS, lazer, tetik nokta enjeksiyonu ve hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemleriyle tedavi,
Bel bölgesinde, bel fıtığından ve omurga ekleminden kaynaklanan ağrıların tedavisinde kaudal epidural kateter yoluyla steroid tedavisi, disk içerisine lazer veya jel Tedvisi, endoskopik diskektomi tedavisi, disk içerisinde ozon tedavisi, disk yırtıklarında radiofrekans ile tedavi.
Bacaklardaki damar tıkanıklığı, şeker hastalığına bağlı gangren, sigara içimine bağlı özellikle kol ve bacaklarda oluşan damar tıkanıklığı, dolaşım bozukluğu ve yaralarda, sempatik zincirin blok yöntemiyle tedavisi,
Giderilemeyen inatçı kronik ağrılarda spinal kord stimülatörünün (DSC) yerleştirilmesi,
Kanser ilaçlarına yanıt vermeyen ağrılarda morfin pompası yerleştirilmesi işlemleri,
Kas ağrısı ve migren tipi baş ağrısında botulinum toksin enjeksiyonu ile tedavisi,
Yüz ve boyun bölgesinde giderilemeyen kanser, sinir, kas ve herpes zoster (gece yanığı, Zona) ağrılarının tedavisinde radyofrekans ile sinirlerin yakılması işlemi,
Spinal epidural blok uygulamalarına bağlı gelişen baş ağrısında kan serum yaması uygulaması,
Ameliyat sonrası devam eden uzun süreli ağrılarda post operatif analjezi sağlanması (hasta kontrollü analjezi sağlanması, kateter yerleştirilerek v.s) tedavi,
Mide, safra kesesi, karaciğer ve pankreas kanserinde ilaçlarla kontrol altına alınamayan ağrılarda çölyak pleksusun (karın içindeki sempatik zincir) ilaçlarla veya yakılması suretiyle ağrı tedavisinde % 90 oranında başarı sağlanmaktadır.İletişim


424-2333555 - 1288 (Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2982 (Klinik Sekreterliği)