Acil Tıp Anabilim Dalı


Acil serviste, ani gelişen bir sağlık sorunu ile başvuran hastaların değerlendirmeleri ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Amaç acil servise başvuran hastaları değerlendirme, tanı koyma, tedavisini düzenleme, tedaviyi sonuçlandırmadır (taburcu, yatış veya sevk). Bunu sağlamak üzere 24 saat Acil Tıp asistanlarınca kesintisiz hizmet verilmektedir.Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


20 yataklı Acil Serviste; Hastalar şikayetlerine göre kategorize edilmekte(tiraj) ve resusitasyon, hızlı bakım ve monitörlü gözlem odalarında takip edilmektedir. Resusitasyon bölümünde, kardiyopulmoner arrest, multipl travmalı hastalar ile genel durumu kötü olan hastalara bakım verilmekte ve durumu düzelen hastalar monitörlü bölüme alınmaktadır. Monitörlü bölümde, yakın takibi gereken hastalara (göğüs ağrısı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, serbrovasküler hadiseler, multiple travmalı hastalar, myokard enfarktüs v.b.) bakım verilmektedir. Hızlı bakım odalarında ise genel durumu iyi yoğun bakım şartları gerekmeyen hastalar(baş ağrısı, karın ağrısı, minör travmalar v.b) takip edilmektedir.

İletişim


424-2333555 - 1434 (Acil Sekreterliği)
424-2333555 - 1888 (Nöbetçi Memurluk)

Doktorlarımız


  • Doç.Dr. Mustafa YILMAZ

  • Doç.Dr. Mehtap GÜRGER

  • Doç.Dr. Metin ATEŞÇELİK

  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çağrı GÖKTEKİN

  • Dr. Öğretim Üyesi Evrim GÜL