Kardiyoloji Anabilim Dalı


Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.
Kliniğimiz 56 normal yatak ve 15 Koroner yoğun bakım ve drenaj yatağıyla hastaların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Kardiyoloji Polikliniği;
Koroner arter hastalıkları,
Kalp kapak hastalıkları,
Kalp ritim bozukluğu,
Kalp Yetmezliği,
Senkoplu (bayılma) vakaları hiperlipidemeli
Konjenital (doğumsal) kalp hastalıklarının
Pulmoner hipertansiyon ayaktan tanı ve takipleri yapılmaktadır.
Hipertansiyon Polikliniği;

Esansiyel ve ikincil sebeplere bağlı hipertansiyon hastalıları tanı ve tedavi ve takipleri yapılmaktadır.
Pulmoner hipertansiyon polikliniği Eko, Pace ve Holter Laboratuvarı;

Eksersiz testi,
Kalıcı Kalp Pili Takibi,
HOLTER ( 24 saat sürekli kalp ritm takibi) uygulaması,
Eko Kardiyografi,
Transözefagiyal Eko Kardiyografi,
Koroner arter hastalarının tanısı ve Efor kapasitelerinin tayini yapılmaktadır.
Ambulatuar tansiyon holter (24 saatlik tansiyon takibi)
Kateter Laboratuvarı;

Koroner anjiyografi,
Konjenital kalp hastalarına ve kalp kapak hastalarına kateter uygulaması,
Koroner PTCA (balon) uygulaması,
Koroner stent uygulaması,
Koroner artere lazer uygulaması,
İntrakorener ultrasountla damar yapısnın görüntülenmesi,optical coherans tomografi görüntülenmesi
Renal anjiyografi ve renal perkütan balon uygulaması,
Periferik anjiyografi ve perkütan balon uygulaması yapılmaktadır.
Taşiaritmilerin Tedavisinde kateter ablasyo uygulaması,
Bradiartitmilerde geçici-kalıcı pacemaker uygulaması,
DKMP-sol dal bloğu olan hastalara kardiak resenkronizasyonu sağlayan biventriküler pacemaker uygulamaları rutin olarak yapılmaktadır.
Hipertansiyon hastaları için renal denervasyonu uygulaması
Kapak darlıklarına balonla açılım( Mitral Valvulopilasti) tanı uygulaması
Kardiyoloji Kliniğinde;
Yoğun bakım ünitemizde genel durumu kötü olan ve kalp krizi geçiren hastaların merkezi monitöre ve invaziv monitör ile takibi yapılmaktadır.
Koroner arter hastaları, kalp kapak hastaları, ritim bozukluğu olan hastalar, kalp yetmezliği, senkoplu hastalar, akciğer ödemli, konjenital kalp hastalığı olan, hipertansiyonlu hastaların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
Kalp krizi geçiren hastaların trombolitik uygulaması,
Kardiyojenik şoktaki hastalara intraaortik balon pompası takılması,
Ritim bozukluğu olan hastaların elektriksel şok ile düzeltilmesi,
Anjiyografi ve balon yapılan hastalarının takibi,
Pulmoner hipertansiyon hastalarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

İletişim


424-2333555 - 2572
424-2333555 - 2552

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Mehmet AKBULUT

  • Prof.Dr. Ilgın KARACA

  • Prof.Dr. Mustafa Necati DAĞLI

  • Prof.Dr. M. Ferzeyn YAVUZKIR

  • Doç.Dr. Mehmet BALİN

  • Doç.Dr. Hasan KORKMAZ

  • Doç.Dr. Mehmet Ali KOBAT

  • Dr. Öğretim Üyesi Tarık KIVRAK