Nükleer Tıp Anabilim Dalı


Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde Nükleer Tıp Bölümü kurulduğu günden bu yana gelişme göstermekte olup şu anda Nükleer Tıp ile ilişkili her tür tetkik yapılabilmekte ve I-131 tedavisi, taraması ve hasta takipleri gerçekleştirilmektedir. Yıllardır Nükleer Tıp Anabilim Dalı Elazığ ve çevre illere yönelik (Malatya, Tunceli, Muş, Bingöl..vb) referans merkez özelliği taşımakta ve komşu illerden hasta kabul ve takip etmektedir.Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Tiroid sintigrafisi
Tiroid uptake ölçümü
I-131 tedavisi (Yataklı servisimiz mevcuttur.)
I-131 tüm vücut tarama
Kemik sintigrafisi
İşaretli lökosit sintigrafisi
Kemik yoğunluk ölçümü
Miyokard perfüzyon sintigrafisi
Miyokard canlı doku görüntüleme
Paratiroid sintigrafisi
Dinamik böbrek sintigrafisi
Statik böbrek sintigrafisi
In-111 oktreotit görüntüleme
Akciğer perfüzyon sintigrafisi
Gastroözefageal reflü sintigrafisi
Lenfosintigrafisi
Sentinel lenf nodu sintigrafisi/intraoperatif gama prob uygulama
Karaciğer/Dalak sintigrafisi
Karaciğer kan havuzu SPECT

İletişim


424-2333555 - 2090 (Sekreterlik)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Tansel Ansal BALCI

  • Dr. Öğretim Üyesi Fikri Selçuk ŞİMŞEK