Radyodiagnostik Anabilim Dalı


Radyoloji Bölümümüz Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tüm yaş grupları için tam kapsamlı tıbbi görüntüleme hizmeti vermektedir. Tecrübeli radyoloji ekibimiz son teknoloji cihazları kullanarak yıllık 280000’den fazla tıbbi görüntüleme yapmaktadır.
Neden Bizi Tercih Etmelisiniz?

Alanlara özelleşmiş uzmanlık: Farklı organlar ve hastalıklarda özelleşmiş uzmanlarımız her hastadan en iyi kalitede görüntü almaya ve elde edilen görüntüleri en iyi biçimde yorumlamaya odaklanmışlardır.
Son teknoloji: Bölümümüzde en yeni ve son teknoloji radyolojik cihazlar kullanılmaktadır.
Güvenlik: X ışını enerjisi kullanarak görüntüleme yapan yöntemlerde mümkün olan en az doz prensibi kullanılarak yüksek kalite görüntülerin elde edilmesi hedeflenmektedir. Çocuk ve gebe hastalarda radyasyon maruziyetinden kaçınmak için mümkün olduğunca ultrason ve manyetik rezonans gibi iyonizan radyasyon içermeyen yöntemler tercih edilmektedir.
Sakinleştirme ve anestezi: Gerekli görüldüğü takdirde sakinleştirme ve anestezi işlemleri uzman ekip tarafından sağlanmaktadır.

Birimler: Radyografi, Floroskopi Mammografi Ultrason Bilgisayarlı tomografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Girişimsel radyoloji
Ekibimiz Ekibimiz batın radyolojisi, girişimsel radyoloji, göğüs radyolojisi, kas-iskelet radyolojisi, kardiyovasküler radyoloji, meme radyolojisi, nöroradyoloji ve pediatrik radyoloji alanlarında çalışan radyoloji uzmanları, teknisyenler ve hemşirelerden oluşmaktadır.Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Bilgisayarlı tomografi: X ışını enerjisi kullanarak birkaç saniye içerisinde sağlığımız hakkındaki soruları çözmemizi sağlayan görüntüleri elde ettiğimiz cihazlardır. Üç planlı görüntüler hızlı ve ağrısız olarak elde edilmektedir. Bölümümüzde son teknoloji çok dedektörlü BT cihazları kullanılmaktadır. Birimimizde yıllık yaklaşık 27000 tetkik yapılmaktadır.
Hastalıklara özel protokoller her hasta için seçilmekte ve otomatik doz kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. Alanında özelleşmiş radyoloji uzmanları elde edilen görüntüleri değerlendirmektedir. Çocuk hastalarda çok düşük dozla görüntü alabilmek için en yeni cihazlar ve yöntemler kullanılmaktadır.
Gerekli görülen durumlarda sakinleştirme ya da anestezi işlemleri alanında uzman ekiplerce sağlanmaktadır.

Girişimsel radyoloji: Birimimizde yıllık yaklaşık 2000 minimal invaziv girişimsel işlem hastalıkların tanı ve tedavisi için yapılmaktadır. Girişimsel radyoloji minimal invaziv bir yöntemler içermekte olup ultrason, bilgisayarlı tomografi ve floroskopi gibi görüntüleme teknikleri kılavuzluğunda teşhis ve tedavi işlemleri yapılır. Cerrahi yöntemlere göre daha düşük riskli, daha az ağrılı ve daha çabuk iyileşen yöntemlerdir. Anjiografi, biyopsi, drenaj ve radyofrekans ablasyon işlemleri, vasküler malformasyon tedavileri ve embolizasyon işlemleri bölümüzde yapılmaktadır.
Gerekli görülen durumlarda sakinleştirme ya da anestezi işlemleri alanında uzman ekiplerce sağlanmaktadır.

Manyetik Rezonans görüntüleme: İyonizan radyasyona maruz kalmaksızın yüksek kalitede görüntüler alınmasını sağlayan bu yöntem bölümümüzdeki iki adet 1.5 Tesla gücündeki cihazla gerçekleştirilmektedir. Yüksek manyetik alan ve radyofrekans dalgaları sayesinde 3 planlı görüntüler elde edilebilmektedir. Birimimizde yıllık yaklaşık 36000 tetkik yapılmaktadır.
Kişiye ve hastalığa özel protokollerle yapılan görüntüleme alanında uzman doktorlarca değerlendirilmektedir. Yeni nesil manyetik rezonans cihazı ile hızlı görüntüleme yapılabilmekte ve hasta hareketi nedeniyle gelişebilecek görüntü bozulmaları en aza indirilmektedir.
Gerekli görülen durumlarda sakinleştirme ya da anestezi işlemleri alanında uzman ekiplerce sağlanmaktadır.

Mammografi: Son teknoloji dijital mammografi ve tomosentez sayesinde yüksek kaliteli görüntüler alınabilmektedir. Hastalara ayrıca ultrason görüntüleme de yapılmakta olup gerekli hallerde sterotaksik biyopsi alanında uzman doktorlarca gerçekleştirilmektedir. Birimimizde yıllık yaklaşık 2000 tetkik yapılmaktadır.

Radyografi, Floroskopi: Dijital radyografi ve floroskopi yöntemleriyle standart görüntülemeler yapılmaktadır. Yıllık yaklaşık 150000 tetkik yapılmaktadır.
Bölgelere özel protokoller her hasta için seçilmekte ve otomatik doz kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. Alanında özeleşmiş radyoloji uzmanları elde edilen görüntüleri değerlendirmektedir. Çocuk hastalarda daha düşük dozla görüntü alabilmek için en yeni cihazlar kullanılmaktadır.

Ultrason - Renkli Doppler: Ağrısız ve zararsız bir yöntem olan ultrasonografide görüntüleme yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak yapılmaktadır. Birimimizde yıllık yaklaşık 65000 tetkik yapılmaktadır.
Organa yönelik ayarlarla yapılan incelemede son teknoloji ve yüksek kalitede görüntü sağlayan cihazlar kullanılmaktadır. Gebelik ultrasonu 3 ya da 4 boyutlu görüntüleme yapabilen cihazlarla yapılmaktadır. Ayrıca elastografi ve renkli doppler gibi incelemeler de bölümümüzde yapılmaktadır.

Organ sistemine göre;
Batın görüntüleme
Göğüs görüntüleme
Kardiyak Görüntüleme
Kas - iskelet görüntüleme
Meme görüntüleme
Nöroradyoloji
Obstetrik görüntüleme
Pediatrik görüntüleme

Güvenlik
Birçok görüntüleme yönteminde X ışını kullanılmaktadır. Bölümümüzde iyonizan radyasyonun zararlı etkilerini en aza indirmek için mümkün olan en düşük doz ile görüntüleme tekniğine sahip cihazlar kullanılmaktadır.
Çocuk hastalarda özel protokollerle erişkin dozundan daha az dozlarla görüntüleme yapılmaktadır. Mümkün olan durumlarda manyetik rezonans ve ultrason gibi zararsız yöntemler tercih edilmektedir.

İletişim


424-2333555 - 1396

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. A. Y. Erkin OĞUR

  • Prof.Dr. Hanifi YILDIRIM

  • Prof.Dr. Ayşe MURAT AYDIN

  • Prof.Dr. Selami SERHATLIOĞLU

  • Doç.Dr. A. Kürşad POYRAZ

  • Doç.Dr. Hakan ARTAŞ

  • Dr. Öğretim Üyesi Serpil AĞLAMIŞ

  • Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KOÇ