İmmünoloji Anabilim Dalı


Rutin Laboratuvar Hizmetleri;
Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili testler,
Otoimmun hastalıklar ile ilgili testler,
Alerjik hastalıklar ile ilgili testler,
Romatizmal hastalıklar ile ilgili testler,
İmmün yetmezlik durumu araştırılması
Anabilim dalı laboratuvarında yukarıda sayılan hastalık grupları ile ilgili olarak çeşitli testler çalışılmaktadır. Bunlar;
1-Serolojik testler;
ELISA,
IFA,
Hemaglutinasyon,
Lateks aglutinasyonu,
İmmünofiksasyon elektroforez (İFE),
Presipitasyon (RID)
Nefelometrik
İmmünoblot
Bu grup testlerle çeşitli enfeksiyon hastalıklarında ( Vviral, bakteriyel, protozal, fungal) oluşan enfeksiyonların (IgM, IgG, IgA, IgB) aranması, antijenlerin aranması, otoimmün antikorlar, alerjik karşı oluşan spesifik IgE’ ler, total immünoglobulinler (IgA, IgG, IgM, IgE) IgG alt grupları, kompleman grupları, TORCH grubu
2- Flow cytometrik analiz;
İmmün yetmezlik paneli,
Lösemi ve lenfoma tiplemesi,
Hücre fonksiyon testleri, kompleman testleri vb.

İletişim


424-2333555 - 2160

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Fulya İLHAN

  • Prof.Dr. H. Handan AKBULUT