Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Anabilim Dalımızda rutin tanı hizmeti ve araştırmalar; Bakteriyoloji, Mikobakteriyoloji, Viroloji ve Hücre Kültürü, Mikoloji, Parazitoloji, Moleküler Biyoloji laboratuvarlarında yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir. Bir Araştırma Görevlisi, bir teknisyen ve icapçı bir öğretim üyesinin görev aldığı nöbet koşullarında bakteriyolojik, mikobakteriyolojik, mikolojik kültürler ve moleküler mikrobiyoloji için örnek kabul edilerek hizmet verilmektedir. Moleküler tekniklerden; Kalitatif PCR, Real-Time PCR, RFLP, Ticari Strip Testler, DNA Dizi Analizi, SDS-PAGE ile çalışmalar yürütülmektedir.
Laboratuvarlarımızda yapılan testler; hastanemizin gereksinimlerine göre geliştirilmektedir. İmmünosüpresyondaki diğer hastalarda enfeksiyon tanı ve izlemine yönelik bakteriyolojik ve mikolojik ileri testler, viral hepatit, diğer viral etkenler ve HIV tanı ve izlem testleri, hücre kültürü ve moleküler tanı testleri gibi geniş bir yelpazede hizmet verilmektedir. Bu hizmet, kaliteli ve etkin hizmet anlayışı, eğitimli ve deneyimli personelimizle en üst düzeyde verilmeye çalışılmaktadır.
Anabilim Dalımız, uzmanlık öğrencilerinin eğitimi için zengin materyale sahiptir. Uzmanlık öğrencileri rutin hizmet ve nöbet uygulamaları ile yeterli deneyimi kazanabilecekleri, ayrıca araştırma yapabilecekleri uygun bir ortamda çalışır. Uzmanlık eğitiminde ulusal ve uluslararası eğitim standardının sağlanmasına çalışılmaktadır. Eğitim kadromuz, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarını yönetebilecek donanıma sahip, uygun becerileri kazanmış, yetkin uzmanlık öğrencileri yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca öğretim üyesi sayısı, kalitesi ve yeterli teknik altyapı ile istenilen araştırmaların yapılması için uygun ortam mevcuttur. Anabilim dalımızda planlanan araştırmalarda, evrensel bilimsel temellere dayanan, ancak toplumun ve kurumun gereksinimi karşılayacak konulara ağırlık verilmektedir.
Anabilim Dalımız geleneksel olarak eğitime önem veren bir bölümdür. Öğretim üyelerimizin Fakülte eğitim çalışmalarına katılma oranının yüksek olması nedeniyle, deneyim ve bilgi birikimleri yüksektir. Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitiminde gerekli Klinik Mikrobiyoloji kuramsal bilgilerinin uygulamalar desteği ile aktarılması ve pratisyen hekime gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Bakteriyoloji Laboratuvarımızda: Tam otomatize kan kültürü (aerob-anaerob), İdrar kültürü, BOS kültürü, Balgam kültürü, Yara kültürü, Boğaz kültürü, Plevral aspirasyon kültürü, Peritoneal aspirasyon kültürü, Eklem sıvısı kültürü, Kateter kültürü, Boğmaca kültürü, Her türlü klinik örnekten anaerob kültür, Antibiyotik duyarlılık deneyi (disk difüzyon), Minimal inhibitör konsantrasyon saptama (Etest veya mikrodilüsyon yöntemi), Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) araştırması (disk difüzyon, Etest), İndüklenebilir kromozomal beta-laktamaz üretiminin araştırılması (disk difüzyon), Metallo beta-laktamaz araştırılması (Etest), Direkt mikroskobik muayene, Gram boyalı mikroskobik muayene, Hücre sayımı, yarı otomatize sistem ile bakteri tanımlanması, Giemza boyalı mikroskopik muayene, İmmünokromatoğrafik rota ve adedo virüs testleri, Mikobakteriyoloji Laboratuvarımızda; Asido-rezistant basil araması, Mycobacterium tuberculosis kültürü, Klinik önemi olan diğer mikobakterilerin kültürü, Yarı otomatize tüberküloz kültürü, tüberküloz basilinin tanımlaması, Mikoloji Laboratuarımızda;
Direkt mantar incelemesi,
Her türlü örnekten mantar kültürü, antifungal duyarlılık deneyi,
Parazitoloji Laboratuarımızda;
İntestinal parazitlerin araştırılması,
Her türlü klinik örnekten paraziter etkenlerin araştırılması ve tanımlanması,
Selofan bant yöntemi ile kıl kurdu araştırılması,
Boyalı veya direkt mikroskopik muayenesi
Moleküler mikrobiyoloji Laboratuarımızda;
Hepatit B virüs PCR,
Hepatit C virüs PCR,
Hepatit D virüs PCR,
HSV virüs PCRCMV
Virüs PCR,
Mycobacterium tuberculosis PCR,
Parvo virüs B19 PCR,
RSV virüs PCR,
Human papilloma(HPV) virüs incelemesi yapılmaktadır

Fırat Üniversitesi Hastanesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Test Rehberi

İletişim


424-2333555 - 2380

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Adnan SEYREK

  • Prof.Dr. Mustafa YILMAZ

  • Prof.Dr. Zülal AŞÇI TOROMAN

  • Prof.Dr. Yasemin BULUT