Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı


Anabilim Dalımız hastanemiz ameliyat hanesinde 12 ameliyat odasında anestezi uygulaması yapılmaktadır. Anabilim dalımızda 17 yataklı Anestezi Yoğun Bakım ve Tedavi Servisinde 11 hemşire ve Anabilim Dalımıza bağlı Algoloji Bilim Dalına ait klinikte 16 yataklı serviste 6 hemşire görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız bünyesinde Üniversite Hastanemizdeki cerrahi dallarla ilgili planlanmış ameliyatların tümünde yenidoğandan ileri yaşa kadar tüm hastaların anestezi uygulaması bölgemiz ve ülkemiz koşulları içinde 12 ameliyathanede yerine getirilmektedir. Yoğun Bakım ve Tedavi Servisimiz üst düzeydeki alet ve malzeme donanımıyla bölgemizde her türlü yoğun bakım ve ameliyat sonrası yoğun bakım gerektiren hastalara hizmet vermektedir. Algoloji servisinde her türlü ağrı modern yöntemlerle nedeni araştırılarak tedavisi yapılmaktadır. Ağrı servisi ülkemiz düzeyinde oldukça iyi donanımlı hizmet sunabilmektedir.
Ayrıca Onkoloji, Nefroloji, Nöroloji ve Gastroentereloji Kliniklerinin kalıcı ve geçici merkezi kateter işlemleri ile İV pompa yerleştirilmeleri ameliyathane koşullarında sağlanmakta olup, yılda 300 civarında hastaya bu hizmet verilmektedir. Toplam 17 yatağa sahip Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan hasta; yatak, monitör ve ventilatörleri (solunum cihazı) dünyada en ileri merkezlerde kullanılan ve en son teknolojik gelişmelere uygun olarak dizayn edilmiştir. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde 24 saat kesintisiz hasta bakım ve izlemi yapılmakta olup, modern tıbbın gerektirdiği tüm laboratuar, girişimsel ve görüntüleme imkânları kullanılmaktadır.

Ayrıca; Türkiye' de sayılı merkezlerde kullanılan;
Hemofiltrasyon
Plazmaferez
Tromboelastografi, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde başarıyla uygulanmaktadır.

Ameliyathane dışında Pediatrik endoskopi, Pediatrik nefroloji ile radyolojik girişimler sırasında BT ve MR için genel anestezi yapılarak, anestezi uygulamanın sağlanabilmesi bölgede yalnızca hastanemiz bünyesinde yapılmaktadır. Mevcut IVF Ünitesinin anestezi uygulamaları ihtiyacını da gidermek anabilim dalımız tarafından yerine getirilmektedir.
Olması gerekenler ise düşünce bazında oluşturulmuş transplantasyon ameliyathanesinin modern koşullara uygun halde düzenlenip çalışır hale getirilmesidir. Geniş bir alanda hizmet veren anabilim dalımızdan bu güne kadar 50 uzman yetişerek ülkemiz hizmetindeki yerlerini almışlardır.
Üniversitemiz bünyesindeki SHMYO Anestezi Önlisans programındaki derslerin ağırlıkta olduğu mesleki dersler ve uygulamalar anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
Mevcut altyapı eksiklerimiz çok az olup, yardımcı sağlık elemanı yanında asistan eksikliği 16 ayrı ameliyathane ve mekanda hizmet vermemiz nedeniyle en büyük sorunumuz olarak görülmektedir.

İletişim


424-2333555 - 1902

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Azize BEŞTAŞ

  • Doç.Dr. İsmail DEMİREL

  • Dr. Öğretim Üyesi Aysun YILDIZ ALTUN

  • Dr. Öğretim Üyesi Sibel ÖZCAN

  • Dr. Öğretim Üyesi Esef BOLAT


  • Alt Tedavi Ünitelerimiz