Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı


Bünyesinde daha önceden var olan Yeni doğan Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’ nin yanı sıra 2006 yılında yine klinik bünyesinde kurulan Çocuk Ürolojisi Birimi ile de ürolojik problemleri olan çocuk hastalara daha programlı bir tedavi hizmeti sunmaya başlanmıştır. Genel Çocuk Cerrahisi hastalarının ayaktan takip ve teşhislerinin yapıldığı polikliniğin yanı sıra 8 büyük çocuk, 5 süt çocuğu ve 2 küvez yatağına sahiptir.Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Yeni doğanların cerrahi hastalıkları
Çocuk göğüs cerrahisi hastalıkları
Çocuk ürolojisi Hastalıkları
Çocukluk çağı genel travma (kazalar) hastalıkları
Çocukluk çağında teşhis ve tedaviye yönelik endoskopik cerrahi girişimler (yabancı cisimler, bronkoskopi, özefagoskopi, sistoskopi, ürodinami, rekto-sigmoidoskopi, tanısal laparoskopi v.b.) hizmetleri verilmektedir.

Halen ilimiz ve çevresinde hizmet veren tek teşekküllü merkez olan Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği yeni hizmet alanları ve araçları ile bölgemizde önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir.

İletişim


424-2333555 - 2361 (Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2902 (Klinik Sekreterliği)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Ahmet KAZEZ

  • Doç.Dr. Ünal BAKAL

  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet SARAÇ

  • Dr. Öğretim Üyesi Tugay TARTAR