Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı


Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, poliklinik ve 14 adet yataklı servisi ile hizmet vermektedir.

Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Akciğer kanseri cerrahisi operasyonları
Özofagus cerrahisi operasyonları
Plevral patolojilere yönelik ve açık/kapalı plevral biyopsi alınması
Tanı amaçlı akciğer ve plevral patolojilerinden biyopsiler alınması
Göğüs duvarı deformitelerinin düzeltilmesi (Pektus akskavatum ve Karinatum)
Torasik çıkış sendromu (TÇS) operasyonları
Travma hastalarında acil operasyonlar
Yelken göğüs hastalığında kot fiksasyonları
Ampiyem cerrahisi (Dekotikasyon, İntraplevral lavaj)
Tanı ve tedavi amaçlı rijid bronkoskopi işlemleri
Diyafram paralizlerine ve fıtıklarına yönelik operasyonlar
Myastenia Gravis hastalarında timektomi
Akciğerin kistik infeksiyon hastalıklarında operasyonlar
Tüberküloz cerrahisi
Havayollarına kaçan yabancı cisimlerin çıkarılmasına yönelik bronkoskopi
Göğüs duvarını tutan tümörlerin çıkarılması gibi ameliyat ve operasyonlar yapılmaktadır.

İletişim


424-2333555 - 1329 (Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2132 (Klinik Sekreterliği)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Akın Eraslan BALCI

  • Doç.Dr. Muharrem ÇAKMAK