Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı


Kliniğimiz 1986 yılında kurucu öğretim üyesi ve anabilim dalımızın ilk başkanı, Dr. Şinasi YALÇIN tarafından kurulmuştur. Klinik çalışmalara, Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatak sayısı 10 olan bir servisle başlanmış, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin yeni binasına taşınması ile 28 yataklı modern bir klinik haline gelmiştir. Halen Fırat Üniversitesi Hastanesi binasının yedinci katında hizmetlerine devam etmektedir.

Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesine KBB alanında hizmet vermekte olan kliniğimizde yılda, yaklaşık olarak 15.000 hasta poliklinikte muayene edilmekte, 2000 hasta yatarak tedavi görmekte ve ortalama 1800 hasta ameliyat edilmektedir.
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, alanının alt grupları olan kulak, burun, boğaz, çocuk K.B.B. hastalıkları ve baş-boyun tümörleri ile uğraşısını en üst düzeyde yapma çabası içinde olmuştur. Eğitim ve öğretim alanında da, hedefi, daima ileri gitmektir. Senede ortalama 100 öğrenci anabilim dalımızda staj yapmakta ve uzmanlık eğitimi için öğrenci kabul edilmektedir. Araştırma alanında, klinik ve deneysel çalışmalara yüksek derecede önem verilmektedir. Kliniğimizde kuruluşundan günümüze kadar birçok bilimsel çalışma yapılmış ve halen birçok çalışmada yürütülmektedir. Uluslararası dergilerde yayınlanmış 70 civarında bilimsel dış yayın ve ulusal dergilerde yayınlanmış 100 civarında yerli yayını mevcuttur.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, branşıyla ilgili birçok alanda kaliteli sağlık hizmeti vermeyi temel amaç edinmiştir.

Poliklinik: Yılda yaklaşık 15000 hasta muayene edilen Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda poliklinik hizmetleri hastanenin poliklinik binasının üçüncü katında sunulmaktadır. Poliklinik hizmetleri hafta içi her gün saat 08:30 ile 16:30 arasında sunulmakta ve günde ortalama 50 hasta muayene edilmektedir. Öğleden sonra poliklinikte bir öğretim üyesi de bulunmakta ve gerek duyulan hastaların konsültasyonu yapılmakta ve ameliyat randevuları verilmektedir.
Odyovestibüler Ünite: Anabilim Dalımız’da muayene edilen hastaların odyolojik ve vestibüler incelemelerinin yapıldığı odyovestibüler ünite hafta içi mesai saatleri dâhilinde hizmet sunmaktadır. Yılda ortalama 4.000 hastaya hizmet verilmektedir. Bu ünitede hastalarda mevcut işitme kayıpları subjektif ve objektif olarak teşhis edilmekte ve hasta tedavi açısından yönlendirilmektedir. Burada orta kulak, iç kulak ve denge sistemi ile ilgili testler yapılmakta ve hastalıklar hakkında daha objektif bilgilere ulaşılmaktadır.
Servis: Servis hizmetleri hastanemizin 7. katında sunulmaktadır. Yılda ortalama 1800’ü ameliyat edilmiş hasta olmak üzere 2000 hasta yatırılmaktadır. Serviste toplam 28 yatak bulunmaktadır. Odalarımız genellikle tek kişilik, banyolu ve tuvaletlidir. Çoğunda mini buzdolabı, televizyon ve kanepe bulunmaktadır. Yine servis içinde hasta refakatçileri için hazırlanmış dinlenme odamız mevcuttur.
Tüm gün serviste bulunan araştırma görevlileri ve hemşireler, hastalarımıza en üst düzeyde yardımcı olabilmek için çaba göstermektedirler. Ameliyat olacak hastaların, yatış ve çıkışları servisimizde yapılmaktadır. Ameliyat olacak hastalar ameliyattan bir gün önce, öğretim üyelerinin bulunduğu konseyde değerlendirilmekte ve ameliyat konusunda fikir birliği oluştuktan sonra hasta ertesi gün ameliyata alınmaktadır. Serviste yatan hastalar her sabah servis doktorları tarafından sabah 08:30 dan önce görülmekte ve pansumanı yapılacak hastaların pansumanları yapılmaktadır. Saat 08:30 da ameliyata girmeyen tüm öğretim üyeleri, doktorlar ve tıp öğrencilerinin katıldığı vizitler (hasta ziyaret ve takipleri) yapılmaktadır. Vizitler sırasında hastaların her türlü sorunlarıyla ilgilenilmekte, tedavi ve pansumanları gözden geçirilmekte, gerekirse diğer kliniklerden konsültasyon istenmektedir. Aynı şekilde aynı gün saat 16:00’ da vizitler tekrarlanmaktadır.
Servis katında, çalışanlara ve öğrencilere hizmet veren dershanemiz ve dershanemiz içinde kliniğimize ait kütüphanemiz bulunmaktadır. Burada hem öğrencilere ders anlatılmakta, hem de pazartesi-Perşembe günleri 08:30-09:00 arasında, cuma günleri ise saat 09:00-17:00 arasında asistan eğitim ve seminerleri yapılmaktadır.
Servis katında yatan hastaların pansumanlarının ve küçük cerrahi müdahalelerin yapıldığı tam donanımlı bir müdahale odamız mevcuttur. Burada tüm yatan hastaların pansumanları ve küçük cerrahi girişimleri yapılmaktadır. Servis içerisinde tam donanımlı olmasa da birçok ameliyatın yapılabileceği bir ameliyat odamız da mevcuttur.
Ameliyathane: Hastanemizin 1. katında, kliniğimizin kullanımına verilmiş haftanın 5 günü toplam 7 masa ameliyat yapabildiğimiz modern bir ameliyathanemiz bulunmaktadır. Yılda ortalama 1800 ameliyat yapılmaktadır. Bugün kliniğimizde hemen hemen dünyada yapılan bütün ameliyatlar yapılmaktadır. 2008 yılı içerisinde ülkemizde çok az merkezde yapılan koklear implant (Hiç işitmeyen hastalara takılan biyonik kulak) ameliyatları da yapılmaya başlanmış, ancak son uygulamalarla bu operasyonlara ara verilmiştir. Çok yakında bu ameliyatlara tekrar başlanacaktır.
Dernek: 1997 Yılında Kliniğimiz öğretim üyesi Prof. Dr. Şinasi YALÇIN Başkanlığında Fırat-Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği kliniğimiz bünyesinde kurulmuş ve halen faaliyetlerine devam etmektedir. Derneğimiz başlangıçta bölgesel olmak üzere bugüne kadar birçok kongre ve sempozyum düzenlemiştir. Bugün ulusal boyutta toplantılar düzenlemektedir.Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Tüm kulak ameliyatları

Doğuştan kulak anomalilerine (Kepçe kulak, kulak kepçesinin olmaması vb) yönelik tüm ameliyatlar
Dış kulak yolu ameliyatları (Kapalı dış kulak yolunun açılması, genişletilmesi)
Kulak kanserlerine yönelik tüm ameliyatlar
Kafatası kemik kırıklarının ameliyatları (Temporal kemik)
Devamlı olan kulak akıntısına yönelik ameliyatlar (Mastoidektomi)
İşitme kayıplarını düzeltmeye yönelik ameliyatlar (Timpanoplasti)
Kulak zarı delinme ve yırtıklarına yönelik ameliyatlar (Miringoplasti)
Kulak zarına tüp takma ameliyatları
Biyonik kulak (Koklear implant) ameliyatları

Burun ve sinüs ameliyatları

Burun kırıklarına yönelik ameliyatlar
Burun kanserlerine yönelik tüm ameliyatlar
Burun tıkanıklıklarına yönelik ameliyatlar (Septoplasti)
Burnun estetik ameliyatları (Rinoplasti)
Paranazal sinüs tümör ameliyatları
Sinüzit ameliyatları (Endoskopik siniüs cerrahisi)
Burnun polipoid ameliyatları (Nazal polipozis)
Burun içi etsi yapılarına (Konka) yönelik tüm ameliyatlar
Burunda horlamaya yol açan sebeplere yönelik tüm ameliyatlar

Boyun ve larenks (gırtlak)ameliyatları

Boyundaki tüm kanserlerin ameliyatları
Doğuştan anomalilerin (Tiroglossal duktus kisti, brankiyal yarık kisti, eğri boyun vb) ameliyatları
Tüm gırtlak kanseri ameliyatları
Hava yolu darlık (Subglottik stenoz) ameliyatları
Ses tellerine yönelik (Ses teli nodülü, polibi, ses teli felci) tüm ameliyatları
Ağız, dudak, dil, tükrük bezleri ve farenkse yönelik girişimler

Tükrük bezlerinin tüm kanser ameliyatları (Patotidektomi vb)
Tükrük bezi taşlarının ameliyatları
Ağız boşluğunun tüm kanser ameliyatları
Geniz eti ameliyatları (Adenoidektomi)
Bademcik ameliyatları (Tonsillektomi)
Dudak kanseri ameliyatları
Dil kanseri ameliyatları
Damak kanseri ameliyatları
Yarık dudak ameliyatları
Yarık damak ameliyatları
Dil ve damağa bağlı horlama cerrahisi ameliyatları


Trakea (hava yolu) ve özefagus (yemek borusu) yabancı cisimlerinin çıkarılması
Yüz felci tedavileri (ilaçla tedavi veya fasiyal sinir ameliyatları)
Tiroid ve paratiroid ameliyatları (Guatr ameliyatları)
Yüz kırıklarının tümüne yönelik ameliyatlar (Alt çene kırığı, üst çene kırığı, elmacık kemiği kırığı, burun kemiği kırığı vb)

İletişim


424-2333555 - 2776 (Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2762 (Klinik Sekreterliği)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Şinasi YALÇIN

  • Prof.Dr. İrfan KAYGUSUZ

  • Prof.Dr. Turgut KARLIDAĞ

  • Prof.Dr. Erol KELEŞ