Patoloji Anabilim Dalı


Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Hızlı patolojik tetkikler (Frozen)
Histopatolojik tetkikler
İmmünflouresan tetkikler
İmmünohistokimyasal - Histokimyasal tetkikler
Sitopatolojik tetkikler
Sıvı bazlı sitolojik tetkikler
Bilimsel otopsi hizmetleri verilmektedir.

İletişim


424-2333555 - 2180

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. İ. Hanifi ÖZERCAN

  • Prof.Dr. Adile Ferda DAĞLI

  • Doç.Dr. Muhammet ÇALIK

  • Doç.Dr. Gökhan ARTAŞ

  • Dr. Öğretim Üyesi Özlem ÜÇER

  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Mustafa AKIN

  • Dr. Öğretim Üyesi İlknur ÇALIK