Patoloji Anabilim Dalı


Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Hızlı patolojik tetkikler (Frozen)
Histopatolojik tetkikler
İmmünflouresan tetkikler
İmmünohistokimyasal - Histokimyasal tetkikler
Sitopatolojik tetkikler
Sıvı bazlı sitolojik tetkikler
Bilimsel otopsi hizmetleri verilmektedir.

İletişim


424-2333555 - 2180

Doktorlarımız


  • Prof.Dr.İ. Hanifi ÖZERCAN

  • Prof.Dr.Adile Ferda DAĞLI

  • Doç.Dr.Muhammet ÇALIK

  • Yrd.Doç.Dr.Özlem ÜÇER

  • Yrd.Doç.Dr.Mehmet Mustafa AKIN

  • Yrd.Doç.Dr.Gökhan ARTAŞ

  • Yrd.Doç.Dr.İlknur ÇALIK