Üroloji Anabilim Dalı


Poliklinik hizmetlerinin yanı sıra toplam 45 yataklı kliniğimizde Ürolojik, Pediatrik Ürolojik, Ürojinekolojik ve Androlojik ameliyatlar yapılmaktadır.
Ayrıca;
Ürogenital sistem kanserlerinin tanısı ve tedavileri (medikal ve cerrahi tedavileri)
Cinsel fonksiyon bozukluklarının tanı ve tedavisi
Erkeğe bağlı infertilitenin tanı ve tedavisi
Çocuk ürolojisi ile ilgili her türlü tanı ve tedavi
Böbrek, üreter ve mesane taşlarının kapalı ve açık ameliyatları
Endoskopik ve mikroskopik ürolojik operasyonlar
Nöro-ürolojik hastalıkların tanı ve tedavileri yapılmaktadır.
Prostat hastalıklarının tedavisinde eskiden beri kullanmakta olduğumuz ameliyat ve kapalı bir yöntem olan TUR un yanı sıra yine kapalı bir yöntem olan ve daha az kanama riski ile daha konforlu bir ameliyat olanağı sağlayan TUV (trans üretral vaporizasyon) yöntemi de başarı ile kullanıma girmiştir.
Laparoskopik Ürolojik ameliyatlar
Lazer taş kırma cihazı ile endoskopik tüm ürolojik taş ameliyatları
Ayrıca Anabilim Dalı bünyesinde faaliyet gösteren Androloji laboratuarı, Ürodinami Ünitesi ve ESWL ünitesi ile hastalara hizmet verilmektedir.İletişim


424-2333555 - 2819 (Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2802 (Klinik Sekreterliği)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. İrfan ORHAN

  • Doç.Dr. Fatih FIRDOLAŞ

  • Doç.Dr. Necip PİRİNÇCİ

  • Dr. Öğretim Üyesi Tunç OZAN

  • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet KARAKEÇİ