Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi(GETAT)


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Akupunktur Uygulama Merkezi, Ozon Tedavi Ünitesi ve KUPA(Hacamat) Tedavi Ünitesi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Akapunktur Uygulama Merkezi
Poliklinik olarak akupuntur teşhis ve tedavi hizmeti veren birimde;
Baş ve yüz ağrılarının,
Alerjik rinit ve benzeri alerjik rahatsızlıkların,
Esansiyel hipertansiyon,
Bazı eklem rahatsızlıkları,
Boyun ve bel bölgesinden kaynaklanan ağrıların,
Diş ve çene ekleminden kaynaklanan ağrıların,
Depresiv neoruzis ve benzeri nevrozların,
Siyatik ve benzeri sinir sıkışmalarına bağlı ağrıların,
Fibromyalji ve benzeri kas ağrılarının,
Fonksiyonel gastrokinetik rahatsızlıkların,
Obesite ve kilo fazlalığı,
Sigara ve benzeri alışkanlıkların,
Bazı ameliyat sonu ağrıların,
Bazı burkulma ve incinmelerin,
Uykusuzluk ve steres ile ilgili rahatsızlıkların,
Primer dismenore,premenstüral sendrom benzeri rahatsızlıkların,
Radicüler ve pseuduradicüler ağrılı durumların,
Bulantı ve kusma gibi şikayetlerin,
Organik olmayan erkek sexüel disfonksiyonların akupuntur tedavileri yapılmaktadır.

Ayrıca birimimizde mevcut olan kulak dedektörü aracılığı ile kulak akapunturu ve elektro akapuntur cihazı ile gerekli durumlarda vücut elektro akupuntur tedavileri de uygulanmaktadır.
Birimimiz hastanemizde ve bölgemizde ilk olması nedeniyle akupuntur konusunda tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetler yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.
Ozon Tedavi Merkezi
PRP Uygulaması
KUPA(Hacamat) Uygulaması

İletişim


424-2333555 - 1148
05374852587
Mail:akavakli@firat.edu.tr

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Ahmet KAVAKLI