Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı


Anabilim Dalımız, Enfeksiyon hastalıkları ülkemizde en sık görülen hastalık grubunu oluşturur. Anabilim Dalımızda genel anlamda ateşli ve bulaşıcı hastalıklar izlenmektedir. Anabilim Dalımızda sık izlenen hastalıkların bazıları, tifo, bruselloz, akciğer dışı tüberkiloz, nedeni bilinmeyen ateş, menenjit, ensefalit, üriner sistem infeksiyonları, gastrointestinal sistem infeksiyonları, üsye, akut viral hepatitler, gribal infeksiyonlar. v.b. dir. Kliniğimiz 25yatak kapasitesine sahiptir.Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Anabilim dalımız bünyesinde ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ bulunmakta ve 3 hemşire görev yapmaktadır. Enfeksiyon kontrol hemşireleri, enfeksiyon kontrol hekimi denetiminde hasta enfeksiyonları sürveyansı yapmaktadır.
Toplum ve hastane kaynaklı enfeksiyonların tanı ve tedavisi
Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonları
Hastane enfeksiyonları sürveyansı
Anabilim dalımız bünyesinde ENFEKSİYON HASTALIKLARI LABORATUVARI bulunmakta ve bu laboratuvarlarda,
Bakteri izolasyon ve tanımlanması,
Antibiyotik duyarlılık testleri,
Bakteri ve virüs serolojisi
Viral hepatit serolojisi işlemleri yapılmaktadır.

İletişim


424-2333555 - 2572(Poliklinik Sekreterliği)
424-2333555 - 2502(Klinik Sekreterliği)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Ayhan AKBULUT

  • Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ

  • Dr. Öğretim Üyesi Ayşe SAĞMAK TARTAR

  • Dr. Öğretim Üyesi Şafak ÖZER BALİN