Halk Sağlığı Anabilim Dalı


Göğüs Hastalıkları Kliniği Fırat Üniversitesi Hastanesinin 8. katında 13 normal yatak ve 4 ara yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 17 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Nöroloji ve Kulak Burun Boğaz klinikleri ile ortaklaşa hizmet verilen hastanenin 4. katındaki uyku laboratuarında 4 yatak mevcuttur. Klinik bünyesinde solunum fonksiyon testi (spirometri) laboratuarı, video bronkoskopi laboratuarı, klinik girişimler için ayrılan bir bölüm, dershane, asistan odası, kütüphane ve seminer odası bulunmaktadır. Göğüs Hastalıkları polikliniği ise poliklinik binası 4. katta hizmet vermektedir. Torakoskopi, endobronşial ultrasonografi, allerji testleri, Solunum fonksiyon testleri, Akciğer volüm ölçümleri, toraks ultrasonografisi ve uyku testleri yapılabilmekte ve bunlarla akciğer kanserleri, pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, plevra ve mediasten hastalıkları, uyku bozuklukları, KOAH ve astım gibi alt solunum yolları hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hizmetlerini 4 Profesör, 1 yardımcı doçent ve 2 Araştırma Görevlisi, yardımcı sağlık personeli olarak ta 5 hemşire, 1 sekreter, 5 hasta bakıcı ile 1 bronkoskopi ve solunum fonksiyon testleri teknisyeni ile sürdürmektedir.

Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Bölümümüzde Bağışıklama Polikliniği ve Sigarayı bırakma polikliniği olmak üzere iki birim ile poliklinik hizmetleri verilmektedir.
Bağışıklama Polikliniğinde verilen hizmetler;
Rutin aşı takviminde yer alan tüm aşılar; Bebeklikten itibaren çocuklara yapılması gereken; DBT, çocuk felci, KKK(Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), Hepatit B, Hemafilus İnfluenza Tip B yapılmaktadır.
Ayrıca rutin aşı takviminde olmayıp da çocuklara yapılmasında yarar olan Pnomomkok, Hepatit A, Suçiçeği Aşıları uygulanmaktadır.
Erişkinlere, kronik hastalıkları olanlara yada hacca gidecekler gibi yurt dışına seyahat edeceklere yapılması gereken (Tifo, Sarıhumma, Kolera, Menenjit) aşılar yapılmaktadır.
Gebelikte önerilen rutin aşı takvimi içerisinde yer alan tetanoz aşısı uygulanmaktadır.
Yaralanma durumlarında Acil Servis tarafından yönlendirilen ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim dalının uygun görüp tarafımıza yönlendirdiği hastalara tetanoz aşısı ve tetanoz antitoksini temini edilmektedir.
Erişkinlere, kronik hastalıkları olanlar, sağlık personeli gibi risk grubuna dahil olanlara grip aşısı uygulaması yapılmaktadır.
Çocuk Hastalıkları ve Sağlık Anabilim Dalı ile koordineli olarak PDD testi uygulanmaktadır.
Birimimizde akrep, yılan, kedi, köpek, gibi hayvan ısırması sonucu yapılması gereken aşı ve serumlar da bulunmaktadır.
Sigarayı Bıraktırma Polikliniğinde verilen hizmetler;
7 Mart 2006 tarihinde Fırat Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na bağlı olarak hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır. Bu polikliniğimizde, sigarayı bırakmak isteyen her hastamızla tek tek görüşmeler yapılmaktadır.
Polikliniğimizde daha çok kronik hastalığı bulunan ve ağır içici (günde 20+ içen) durumunda olan kişiler müracaat etmektedir. Polikliniğe müracaat eden kişilerin önce özgeçmişleri, alışkanlıkları, geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar ve sürekli aldığı ilaçlar sorgulanmakta ve gerekli tüm tetkikler ve muayeneler yapılmaktadır. Ardından Fagerström Nikotin bağımlılığı testi kullanılarak kişinin bağımlılık düzeyi ölçülmekte, karbon monoksit ve karboksi hemoglobin düzeylerine bakılmaktadır. Kişilerin bağımlılık düzeylerine göre ya bilişsel ve davranışsal teknikler yada ilaç tedavisi+bilişsel ve davranışsal teknikler kullanılmaktadır.
Anabilim dalımız, Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği ve Yaşam Boyu Kadın Üreme Sağlığı Derneği gibi dernekler ile işbirliği içerisinde çeşitli okullarda, sivil toplum örgütlerinde, basın-yayın organlarında önemli halk sağlığı konularında eğitim sunmaktadır.
Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş başta olmak üzere bölge illerine yılda ortalama 10000 poliklinik hizmeti sunulurken gene yaklaşık 750 hastaya da yataklı sağlık hizmeti sunulmaktadır.
Hastalara sağlık hizmeti sunumu yanında Tıp Fakültesi öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verilirken ülkemizin ihtiyacı olan Göğüs hastalıkları uzmanları da yetiştirilmektedir. Bu güne kadar Anabilim Dalı’mızda 30 kadar göğüs hastalıkları uzmanı yetişmiş ve ülkemizin çeşitli illerinde sağlık hizmeti vermektedir.

İletişim


424-2333555 -2284/2286 (Sigarayı Bırakma polikiliniği)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr.Yasemin AÇIK

  • Prof.Dr.Süleyman Erhan DEVECİ

  • Doç.Dr.A.Ferdane OĞUZÖNCÜL

  • Yrd.Doç.Dr.Ahmet Tevfik OZAN