Halk Sağlığı Anabilim Dalı


Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Bölümümüzde Verilen Tıbbi Hizmetler


Bölümümüzde Bağışıklama Polikliniği ve Sigarayı bırakma polikliniği olmak üzere iki birim ile poliklinik hizmetleri verilmektedir.
Bağışıklama Polikliniğinde verilen hizmetler;
Rutin aşı takviminde yer alan tüm aşılar; Bebeklikten itibaren çocuklara yapılması gereken; DBT, çocuk felci, KKK(Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak), Hepatit B, Hemafilus İnfluenza Tip B yapılmaktadır.
Ayrıca rutin aşı takviminde olmayıp da çocuklara yapılmasında yarar olan Pnomomkok, Hepatit A, Suçiçeği Aşıları uygulanmaktadır.
Erişkinlere, kronik hastalıkları olanlara yada hacca gidecekler gibi yurt dışına seyahat edeceklere yapılması gereken (Tifo, Sarıhumma, Kolera, Menenjit) aşılar yapılmaktadır.
Gebelikte önerilen rutin aşı takvimi içerisinde yer alan tetanoz aşısı uygulanmaktadır.
Yaralanma durumlarında Acil Servis tarafından yönlendirilen ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim dalının uygun görüp tarafımıza yönlendirdiği hastalara tetanoz aşısı ve tetanoz antitoksini temini edilmektedir.
Erişkinlere, kronik hastalıkları olanlar, sağlık personeli gibi risk grubuna dahil olanlara grip aşısı uygulaması yapılmaktadır.
Çocuk Hastalıkları ve Sağlık Anabilim Dalı ile koordineli olarak PDD testi uygulanmaktadır.
Birimimizde akrep, yılan, kedi, köpek, gibi hayvan ısırması sonucu yapılması gereken aşı ve serumlar da bulunmaktadır.
Sigarayı Bıraktırma Polikliniğinde verilen hizmetler;
7 Mart 2006 tarihinde Fırat Üniversitesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na bağlı olarak hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır. Bu polikliniğimizde, sigarayı bırakmak isteyen her hastamızla tek tek görüşmeler yapılmaktadır.
Polikliniğimizde daha çok kronik hastalığı bulunan ve ağır içici (günde 20+ içen) durumunda olan kişiler müracaat etmektedir. Polikliniğe müracaat eden kişilerin önce özgeçmişleri, alışkanlıkları, geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar ve sürekli aldığı ilaçlar sorgulanmakta ve gerekli tüm tetkikler ve muayeneler yapılmaktadır. Ardından Fagerström Nikotin bağımlılığı testi kullanılarak kişinin bağımlılık düzeyi ölçülmekte, karbon monoksit ve karboksi hemoglobin düzeylerine bakılmaktadır. Kişilerin bağımlılık düzeylerine göre ya bilişsel ve davranışsal teknikler yada ilaç tedavisi+bilişsel ve davranışsal teknikler kullanılmaktadır.
Anabilim dalımız, Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği ve Yaşam Boyu Kadın Üreme Sağlığı Derneği gibi dernekler ile işbirliği içerisinde çeşitli okullarda, sivil toplum örgütlerinde, basın-yayın organlarında önemli halk sağlığı konularında eğitim sunmaktadır.

İletişim


424-2333555 -2284/2286 (Sigarayı Bırakma polikiliniği)

Doktorlarımız


  • Prof.Dr. Yasemin AÇIK

  • Prof.Dr. Süleyman Erhan DEVECİ

  • Prof.Dr. A.Ferdane OĞUZÖNCÜL

  • Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tevfik OZAN