DESTEK BİRİMLERİ


İdari ve Mali İşler


İdari işler; Bu birimde 2 elaman görev yapmaktadır.Hastanemizde çalışan kadrolu personelin her türlü özlük işleri (rapor,izin,sicil vb..) hasta sevk formları,sağlık karneleri,Başhekimlik makamına gelen ve giden her türlü resmi yazışmalar ile bunların dosyalama ve arşivlenmesi bu birim tarafından yürütülür.
Mali işler; Bu birimimizde 3 personel görev yapmaktadır.Bu birimde kadrolu memurların maaşları,katma bütçeye ait ödeme evraklarının tahakkuk işleri ile özel bütçe ödeneklerinin satınalma işleri yürütülmektedir.
İşçi işleri; Bu birimde 2 personel görev yapmaktadır.Hastanemizde hizmet alımı şeklinde çalıştırılan mütahit işçilerinin özlük işleri ve resmi yazışmalarının yapılması ve arşivlenmesi bu birimde gerçekleştirilmektedir.
Güvenlik birimi; Bu birimde 1 güvenlik şefi 30 güvenlik görevlisi çalışmaktadır.Hastanemizin giriş,çıkış,acil ve önemli noktaları ile genel güvenliğinin sağlanması ile bu noktaların 32 ayrı kamera ile izlenmesi,kayıt edilmesi işlemleri de bu birim tarafından yürütülmektedir.
Evrak kayıt; Bu birimde 1 evrak kayıtçı,bir iç posta ve 1 dış posta olmak üzere 3 personel görev yapmaktadır.Hastanemize gelen ve giden evrak ie posta işlemleri bu birim tarafından yürütlmektedir.

İletişim


Telefonlar: 0-424-2333555
(1566) İdari İşler
(1503) Mali İşler
(1585) İşçi İşle
(1405) Güvenlik Birimi
(1584) Evrak Kayıt