DESTEK BİRİMLERİ


Bilgi Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü


Bilgi Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü, bilişim faaliyetlerinde internet, ağ altyapısı, donanım, yazılım için kurulum, bakım, iyileştirme faaliyetleri, bu faaliyetlerin eğitim ve güvenliğinin sağlanması kapsamında tüm faaliyetlerini kurum içi ve dışı koordinasyon ve işbirlikleri ile sağlamaktadır.
Bilgi Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü, teknolojik olarak hastanemize gelen hastalarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve işlemleri hızlandırmak amacıyla e-hastaneyi geçmeyi hedefleyen ve bu amaçla çalışan hastanemizin mevcut bilgisayar ağ altyapısının günümüz teknolojisine uygun, uygulamaların hızlı ve veri kaybı olmadan gerçekleşmesi için modernizasyon çalışmalarına 2008 yılında başlanmış ve 2009 yılında da bu çerçevede, ağ merkezlerinin yeniden düzenlenmesi ve modernizasyonu için switchler alınmış ve ağ topolojisi yeniden oluşturulmuştur. Yeni topolojiye göre uç hızlarının 1Gbit’e, kenar switchler ile omurga switchler arası bağlantı 10 Gbit’e çıkarılmıştır.
Network VLAN’ lara bölünerek her kullanıcı tipinin kendi network ünde çalışması sağlanmıştır. VLAN yapılanması ile kullanıcılara uygulanacak güvenlik politikaları oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Virüs trafiğinin önlenmesi için gerekli güvenlik politikaları oluşturulup swtichler üzerinde uygulamaya alınmıştır.
E-hastane kapsamında tüm hastaneyi kapsayacak şekilde kablosuz ağ alt yapısı oluşturulmuş ve kliniklere erişim noktalarının montajları yapılmıştır.
Hastane bilgisayar ağının kontrolünün sağlanması amacıyla hastane internet çıkışına firewall kurulmuş ve üniversite ile bağlantısı izole edilerek kontrol altına alınmıştır.
Ana bilgisayarların bulunduğu odaların sıcaklık, nem, yangın, su basması gibi durumların önceden tespit edilmesi ve sistem odasına giriş çıkışların kontrol altına alınması amacıyla güvenlik sistemi kurulmuştur.
Tüm hastaneye hizmet veren Bilgi Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü (BSKK) bünyesinde tüm kullanıcılara daha iyi ve hızlı hizmet vermek için BSKK bünyesinde çağrı merkezi oluşturulmuştur. Çağrı merkezi kapsamında BSKK bünyesinde robot santral sistemi ile tüm kullanıcılara hizmet verecek teknolojik alt yapı kurulmuştur.
Bilgi işlem faaliyetlerinde kullanılmak üzere BLADE server sistemi alınmış ve Hastane Bilgi Sistemi Yazılımı (HBYS) veritabanının bu yeni alınan server üzerine aktarılması işlemi tamamlanmıştır. Bu işlem sonucunda hastane otomasyonunun hızlanması sağlanmıştır.
Yeni poliklinik binamızın tüm bilgisayar ağı planlanmış ve yaklaşık 1000 adet internet ucu çalışır hale getirilmiştir. Yeni poliklinik binasında toplam 100 adet hasta çağrı ekranı kurulumu ve montajı yapılarak çalışır hale getirilmiş, röntgen ve ultrason odalarında düzeni sağlamak için numaratör sistemi kurulmuş, hasta bekleme salonlarında 15 adet LCD Televizyon yerleştirilmiştir.
Kliniklerde yatan hastaların hangi odalarda yattığını gösteren ekranlar oluşturulmuş ve klinik girişlerine montajları yapılmıştır.
Tüm klinik, poliklinik, hemşire deskleri dahil tüm birimlerin bilgisayarları teknolojiye uygun yaklaşık 200 adet yeni bilgisayar alınarak eski durumdaki tüm bilgisayarlar ile değiştirilmiştir.
Gelişen bilişim sektörü ve beraberinde hızla yayılan internete bağlı olarak zorunlu hale gelen hastanemiz web sayfasında, laboratuar sonuçlarının online alına bilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve kullanıma sunulmuştur.
Sağlık Bakanlığının poliklinik hizmetlerini takip edilebilmesi amacıyla 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sağlık.Net uygulamasının Hastane Bilgi Sistemine entegrasyonu tamamlanmıştır. Ayrıca 1 Nisan 2009 tarihinde devreye giren MEDULA V3 için tüm yazılımsal ve donanımsal alt yapısı oluşturulmuştur.
Radyoloji bölümünde bulunan ve hastane otomasyonuna bağlanmamış olan ultrason cihazlarının PACS Sistemine bağlantıları yapılarak radyologlar ile birlikte diğer hekimler tarafından da kullanımının sağlanması amacıyla, yedek depolama ünitesi haricinde tüm donanım temin edilmiş, yazılım üzerinde bu amaçla gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Hastane Bilgi Sistemi, Laboratuar Bilgi Sistemi ve PACS Sistemi kapsamında mevzuat ve kullanıcı istemleri de dikkate alınarak gerekli yazılım; bakım, iyileştirme, geliştirme ve eğitim hizmetleri tamamlanmıştır.
HBYS kapsamında kullanıcılardan kaynaklı hata ve kayıpların önlenmesi amacıyla HBYS yazılımında köklü değişiklikler yapılarak gerekli kontrol mekanizmaları oluşturulmuş, kayıpların azaltılması için gerekli güncellemeler yapılmıştır.
Bilgi Sistemleri kapsamında birimimize 2012 yılı içinde teknik ve yazılımsal olarak yaklaşık toplam 25.000 iş istemi yapılmış ve bu istemlerin tümü BSKK tarafından çözülmüştür.

İletişim


Telefonlar: 0-424-2333555- (1613)