DESTEK BİRİMLERİ


Diyet ve Mutfak Hizmetleri


Yapılan işler üç bölümden oluşmuştur;

Poliklinik hizmeti
Yatan hastaların tıbbi beslenmesi
Mutfak hzmetleri

Poliklinik Hizmetleri ;
Fırat Üniversitesi Hastanesi kliniklerinde yatan hastalara doktorun öngördüğü diyet düzenlenir ve eğitimi verilir.

Yatan Hastaların Tıbbi Beslenmesi ;
Fırat Üniversitesi Hastanesi kliniklerinde yatan hastalara doktorun önerdiği diyetlere uygun olarak yemekleri mutfakta pişirtir ve eğitilmiş garsonlarla dağıtılması sağlar.
Hastalar yattığı sürece diyetini takip ederek eğitir.
Enteral solüsyonla beslenmesi gereken hastalara alınacak solisyonların şartnamesini hazırlar ve miktarını belirler.
Taburcu olan hastalara evde uygulayacağı beslenme tedavisini anlatır.

Mutfak Hizmetleri ;
Personel ve hasta menüleri hazırlar.
Kuruma alınacak gıdaların miktarını ve teknik şartnamesini belirler.
Ambara yiyecek girmeden önce yiyeceklerin şartnameye uygun olup olmadığını kontrol edip ona göre alır.
Mutfak personeli ve garsonların temizlik,hijyen ve hizmet içi eğitimlerini yapar.
Yiyeceklerin dağıtılmasında porsiyon kontrolü ve dağıtımını denetler.
Hastanemizde günde 3800 porsiyonluk yemek çıkartılmaktadır.

İletişim


Telefonlar: 0-424-2333555-(1532)