DESTEK BİRİMLERİ


Kan Merkezi


Fırat Üniversitesi Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren A Tipi Kan Merkezi olarak Kan Gruplama, Kan Alma,Ürün Ayrıştırma odası, Aferez Ünitesi ve İmmünohematolojik,mikrobiyolojik testlerin yapıldığı laboratuarlardan oluşmaktadır.
Kan Merkezinde 1 Doçent,4 Biyolog,1 Laborant,12 Yardımcı sağlık teknisyeni görev yapmaktadır.Kan Merkezinde elde edilen ürünler,İmmünohematolojik ve mikrobiyolojik testler şunlardır.
Eritosit Süspansiyonu (ES), Taze Donmuş Plazma (TDP), Trombosit Süspansiyonu (TS), Aferez işlemi, Anti-HIV1\2 p24( EIA), HBsAg (EIA), VDRL (kaset), Kan Gurubu (Forward), Kan Gurubu (Revers), Rh tayini, Rh supgrup, Tam Kan Sayımı, Cross-match, Direkt Coombs, İndirekt Coombs

İletişim


Telefonlar: 0-424-2333555-(2177-2178-2179 )