DESTEK BİRİMLERİ


Tıbbi Kayıt ve Arşiv


Tıbbi Kayıt: Tıbbi Kayıt (Arşiv) birimimizde yaklaşık 690 bin hasta dosyası mevcuttur.Hastanemize günlük muayene için müracaat eden ve poliklinik sekreterliği tarafından istemi yapılan yaklaşık 800-1000 civarında hastaların dosyaları arşiv birimi personelince çıkartılarak ilgili poliklinik sekreterlerine dağıtılmakla ve poliklinik kontrolleri bittikten sonra yine görevlilerce dağıtılan dosyalar geri toplanıp yerine dizilmektedir.Renklendirme sistemine girmeyen veya yeni çıkan dosyaların görevlilerce renklendirmeleri yapılmaktadır.Ayrıca salı ve cuma günleri yapılan araştırma ve bilimsel çalışmalar için doktorların isteği üzerine 50 adet dosya çıkartılarak zimmet karşılığı verilip tekrar zimmet karşılığı alınıp yerine dizilmektedir.
Sağlık Kurulu: Yatan hastaların ve poliklinik hastalarının ilaç-malzeme raporları,istirahat raporları,göreve başlama raporları,sürücü belgesi raporları,silah ruhsatı raporları,heyet raporları (Durum bildirir raporlar,SSK,BAĞ-KUR`dan malulen emekli olmak isteyenlere ait raporlar),özürlü raporları bu birim tarafından hazırlanır.Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı hastaların ilaç raporları medula sisteminde düzenlenir,onay aldıktan sonra döküm alınır.Heyet raporları,özürlü raporları için haftanın iki günü (Salı-Perşembe) heyetin toplanması yine Sağlık Kurulu tarafından yürütülür.Yazılan bu raporlar ilgili kurumlara ( Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü,SSK,Bağ-Kur,Mal Müdürlükleri ve diğer kurumlar ) resmi yazıyla bildirilir.Ayrıca kurumlardan gelen yazılara bu birim tarafından bilgi verilir.Fırat Üniversitesi Hastanesinde vefat eden hastalarımıza ait Mernis Ölüm Tutanak Belgeleri düzenlenerek Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilir.Hastanemizde dünyaya gelen bebeklere doğum raporları düzenlenir.İlgili makam yazıları,sevk yazıları bu birim tarafından düzenlenir.Ayrıca düzenlenen özürlü raporları internet aracılığı ile Sağlık Bakanlığı Özürlü Bilgi Bankasına gönderilir.
İstatistik Birimi: Fırat Üniversitesi Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarımızın taburcu işlemleri yapıldıktan sonra hasta dosyaları istatistik birimine gelir ve bu dosyalar bu birimde ICD 10 kod sistemine göre kodlanarak servis fişlerine işlenir ve bilgisayarda kontrolleri yapılır.Bu birim tarafından aylık, üç aylık ve yıllık istatistikler hazırlanır.Bu istatistikler Sağlık Müdürlüğüne ve ilgili kuruluşlara resmi yazışma yoluyla iletilir. Sonrasında işlemleri biten dosyalar tıbbi kayıt birimine teslim edilir.Bildirimi zorunlu hastalık tanısı ilk kez alan hastalara ilgili form düzenlenir, bu formlar Sağlık Müdürlüğüne çıktığı anda fax edilir.Hatalık kodlamaları ICD-10 kod sistemine göre kodlanmaktadır.Bu kodlar üç aylık ve yıllık periyodlarla Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.İlk defa kanser ve tüberkiloz tanısı alan hastaların dosyaları ilgili kliniklere götürülerek form doldurulması sağlanır.
Adli Vaka: Acil servis ve kliniklerde çıkan adli vaka dosyaları günlük kayıt edilerek,bilgisayarda Arşiv Birimine alımı yapılr.Sonra tedavi için gelen hastaların dosyaları doktorlara zimmet karşılığı verilir ve zimmet karşılığı geri alınır.Resmi yolla gelen yazışmalara içerikleri doğrultusunda cevap verilir.Kati raporlar Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanarak Adli Vaka Birimine teslim edilir.Buradan da faturası kesilerek üst yazı ile birlikte ilgili yerlere gönderilir.

İletişim


Telefonlar: 0-424-2333555-( 1784-1785) Tıbbi Kayıt
( 1784-1785) Tıbbi Kayıt
( 1787-1834) Sağlık Kurulu
(1786 ) İstatistik Birimi
( 1788 ) Adli Vaka