DAHİLİ TIP BİLİMLERİ


 • Acil Tıp Anabilim Dalı
 • Adli Tıp Anabilim Dalı
 • Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Dermatoloji Anabilim Dalı
 • Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kardiyoloji Anabilim Dalı
 • Nöroloji Anabilim Dalı
 • Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 • Psikiyatri Anabilim Dalı
 • Radyodiagnostik Anabilim Dalı
 • Tıbbi Genetik Anabilim Dalı - Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

  • TEMEL TIP BİLİMLERİ


 • Biyokimya Anabilim Dalı
 • İmmünoloji Anabilim Dalı
 • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Parazitoloji Anabilim Dalı
 • Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

  • CERRAHİ TIP BİLİMLERİ


 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
 • Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 • Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 • Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Nöroşuriji(Beyin Cerrahisi) Anabilim Dalı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Patoloji Anabilim Dalı
 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
 • Üroloji Anabilim Dalı

  • DİĞER TEDAVİ ÜNİTELERİ


 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi(GETAT)