HEMŞİRELİK HİZMETLERİ


Hemşirelik mesleğinin başlangıcı; insan sevgisi ve yardıma muhtaç insana yardım etme duygusu ile başlayan gönüllü çalışmalara dayanmaktadır. Tıp biliminin gelişimine paralel olarak hemşirelik mesleği de gelişim göstermiştir.

Günümüzde Hemşire; lisans ve lisansüstü eğitimlerle donanım kazanmış, yüksek teknolojiyi çalışması sırasında kullanabilen, kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile bakım etkinliğini, hasta ve çalışan güvenliğini hedefleyen, araştırmacı, sürekli kendini geliştiren, uygulama alanlarında branşlaşarak, kazandığı profesyonel tecrübesini sağlık hizmeti kalitesini yükseltici çalışmalarda kullanan, sağlık ekibi içinde önemli ve vazgeçilmez bir yeri olan sağlık ekibi üyesidir.

Biz Fırat Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak; Hemşire kadrosunun seçimi, yerleştirilmesi, eğitim ve gelişimini sağlama, bakım standartları oluşturma sürecinde;
Kurum içi ve kurum dışı eğitim olanakları sağlamaya,
Hasta bakım kalitesini yükseltecek teknolojik olanakları düzenlemeye,
Organizasyon yapımızı ve görev tanımlarını oluştururken branşlaşmaya,
Hasta güvenlik önlemlerine önem vererek rehberlik ve denetim mekanizmasını oluşturmaya,
Hemşirelerimizin kaliteli bir oryantasyon ve hizmet içi eğitim süreci yaşamalarına olanak tanıyarak; Kendine güvenli, mutlu, katılımcı, araştırmacı, hasta haklarına saygılı bir hemşire modeli oluşturmaya önem verdik.
Hemşirelik hizmetini sürdürürken hemşirelerimizin düzenli olarak performans değerlendirmelerini yaparak, kişiye özel eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamaya ve kariyer planını oluşturmaya özen göstermekteyiz. Kariyer planı politikamız gereği, hemşirelerin basitten karmaşığa doğru, hemşirelik hizmet sürecinin her safhasında sorumluluk almalarını sağlayarak, kişisel birikimlerinin farkına varmalarına ve kullanmalarına olanak tanımaktayız.

Fırat Üniversite Hastanesi hemşireleri olarak; dünya standartlarındaki en yüksek kalitede hemşirelik bakımını sunmayı, toplum sağlığını yükseltici çalışmalar içinde yer almayı, modern hasta bakımında yenilik ve fark yaratmaya öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Hastanemizin kuruluşundan beri, üniversite hastanesi olmanın getirdiği tüm eğitim fırsatlarını kullanmamızı sağlayan, yüksek teknolojik olanaklarıyla çalışmalarımızı destekleyen, ekip yaklaşımı ile mutlu ve huzurlu bir ortam yaratan yöneticilerimiz ve görevlerinin her alanında sürekli yüksek motivasyonla çalışan tüm çalışma arkadaşlarım çalışma enerjimin kaynağı olmuştur. Çok kısa bir sürede mutlu, huzurlu ve ideal çalışma koşulları oluşturmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum ve bu kurumda çalıştığım için gurur duyuyorum.

Başhemşire Nurcan İNCE